SoundCloud Audio Player
SoundCloud Player

Na Ben Van Nespen is Nicolas De Troyer de tweede jonge beloftevolle organist die van de vzw octave in Turnhout de kans kreeg om zijn eerste cd uit te brengen.

Nicolas taste werkelijk alle grenzen af. De grenzen van het instrument maar ook zijn eigen grenzen.

De cd bestaat uit een mooi afwisselend en kleurrijk programma dat door Nicolas uitermate gecontroleerd en gebalanceerd gebracht wordt.

De moeite waard!

De derde CD van de vzw octave wordt begin juli opgenomen in de St.-Pieterskerk met opnieuw jong talent aan het orgel. U leest hieronder dat deze kerel heel wat in zijn mars heeft. We kijken uit naar de opname !

Nicolas De Troyer (°1984) begon op zevenjarige leeftijd met pianostudies bij Marie Kuijken. Een jaar later volgde hij in de muziekacademie te Lokeren zijn eerste orgellessen. Naar dit instrument ging zijn ware voorliefde.

Na zijn humaniorastudies te Dendermonde, besloot Nicolas verder te studeren aan het Lemmensinstituut te Leuven in de orgelklas van Reitze Smits en Luc Ponet. Hij behaalde er in 2007 de meestergraad met de grootste onderscheiding. Momenteel studeert hij er nog klavecimbel bij Krist Verhelst en de specialisatieopleiding orgel. Deze studies combineert Nicolas met de opleiding musicologie aan de K.U.Leuven.

In 2002 werd Nicolas laureaat van deAxion Classics-wedstrijd van de huidige Belfius bank. In 2006 werd hij winnaar van het elfde internationale orgelconcours te Leiden in de categorie Orgelmuziek XXe eeuw. In 2007 werd hij laureaat van het twaalfde internationale César Franckconcours te Haarlem.

Nicolas is sinds 2009 aangesteld als praktijkassistent geschreven harmonie aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij is tevens leraar orgel en begeleidingspraktijk in de muziekacademie te Hamme. Sinds 2008 is hij titularis-organist van het historische orgel van de St.-Pauluskerk te Antwerpen. Hij is tevens verbonden als organist aan de dekenale St.-Pieterskerk te Hamme en de Dominicanenkerk te Brussel.

In 2010 creëerde Nicolas een nieuw werk voor orgel Ad Id Temporis ter gelegenheid van de afsluiting van de tentoonstelling van de gelijknamige papieren sculptuur van de Duitse kunstenares Angela Glajcar in de St.-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever.